Praktikum iz Operativnih sistema

školska 2016/2017. godina

Važno obaveštenje

Rezultate ispita odrzanog u oktobarskom roku mozete pogledati ovde.


Rezultate ispita odrzanog u septembarskom roku mozete pogledati ovde.


Rezultate ispita odrzanog u julskom roku mozete pogledati ovde.


Rezultate ispita odrzanog u predroku i junskom roku mozete pogledati ovde.


Bodove osvojene na aktivnostima mozete pogledati ovde.


Raspored studenata za peti, sesti i sedmi cas nastave mozete pogledati ovde.


Virtuelnu masinu koju mozete koristiti za vezbu mozete skinuti ovde.


Mailing lista predmeta

Sva obaveštenja o svemu vezanom za nastavu i ispit će ići ISKLJUČIVO preko mailing liste. Zato je NEOPHODNO da studenti redovno prate listu, kako bi bili blagovremeno obaveštavani o svemu relevantnom za predmet.

Predmetni asistenti

dipl. ing. Milana Prodanov
dipl. ing. Živojin Šuštran

O predmetu

Prezentaciju o predmetu mozete pogledati ovde.
Stari deo sajta

Okvirni plan vežbi

Nastava uključuje i vežbe na tabli i laboratorijske vežbe. Postoji ukupno 7 termina u trajanju od po 3 školska časa. Redosled termina ne mora svake školske godine biti isti navedenom.
Termin 1. Uvodne napomene, instalacija OS Linux
Termin 2. Rad u komandnoj liniji, korisnički programi
Termin 3. Razvojni alati, shell scripting
Termin 4. Međuprocesna komunikacija
Termin 5. POSIX niti (POSIX threads)
Termin 6. Virtuelizacija, emulacija
Termin 7. Priprema za pismeni ispit

Relevantni materijali

1. Ukratko o predmetu
2. Materijali od školske 2016/2017. godine
3. Primeri testova
4. Wiki stranica predmeta sa materijalima za vežbe i pripremu ispita
5. Ispitni rokovi i rezultati ispita
6. Odbranjeni studentski projekti od ranijih godina
7. Linux - početni kurs, Srđan Milenković. Arhiva se celim kursem se nalazi ovde.
8. Linux Installation and Getting Started. Arhiva sa celim kursem se nalazi ovde.
9. Materijali od školske 2005/2006. godine

Korisni Internet linkovi

1. Korisni trikovi za početnike
2. Korisne Linux komande
3. Linux Online - Linux Courses