Operativni sistemi 1

 

 

Početna

Predavanja

Ve×be

Rokovi

Kolokvijumi

Projektni zadatak

Pravilnik kursa

OS početna strana

(30.03.2021.): Izmenjena pravila polaganja zbog epidemije mo×ete pogledati ovde.

(25.02.2021.): Svim studentima ×elimo srećan početak novog semestra! Nastava na ovom predmetu u Ükolskoj 2020/2021. godini odr×avaće se preko platforme MS Teams. Studenti se mogu priključiti timu na platformi MS Teams preko sledećeg linka.

(15.12.2020.): Objavljen je nov ud×benik Dragan Milicev, ôOsnovi operativnih sistemaö.Literatura:
Ud×benik: Dragan Milicev, ôOsnovi operativnih sistemaö, Mikro knjiga, decembar 2020.
Koristan pomoćni materijal:
D.Milicev, B. Furlan,"Programiranje u realnom vremenu: skripta sa praktikumom i resenim zadacima", Elektrotehnicki fakultet u Beogradu, 2011.