Operativni Sistemi 1

 

 

Početna

Predavanja

Vežbe

Rokovi

Kolokvijumi

Projektni zadatak

OS Početna Strana

Projektni zadatak

Projektni zadatak za 2020/2021.

Virtuelna masina sa instaliranim i podesenim razvojnim okruzenjem.

(staro) Uputstvo za instaliranje i pokretanje razvojnog okruzenja

(staro) Kompajler bcc 3.1

Tekuća verzija dokumenta sadrži postavku projekta koja važi počev od junskog ispitnog roka. Radi lakšeg praćenja izmena, na kraju dokumenta je dat zapisnik revizija sa navedenim izmenama u svakoj verziji. Obavezno pratiti verzije dokumenta.

Pravila za predaju projekta

Projekat se predaje isključivo kao jedna zip arhiva. Sadržaj arhive podeliti u dva foldera: src i h. U prvom folderu (src) treba da budu smešteni svi .cpp fajlovi koji su rezultat izrade projekta, a u drugom folderu (h) treba da budu svi .h fajlovi koji su rezultat izrade projekta. Opisani sadržaj ujedno treba da bude i jedini sadržaj arhive (arhiva ne sme sadržati ni izvršne fajlove, ni biblioteke, ni .cpp i .h fajlove koji predstavljaju bilo kakve testove, niti bilo šta što iznad nije opisano). Projekat je moguće upload-ovati više puta, ali do trenutka koji će preko e-mail liste biti objavljen za svaki ispitni rok i koji će uvek biti pre ispita. Na serveru uvek ostaje samo poslednja predata verzija (za dati ispitni rok) i ona će se koristiti na odbrani.
Za izlazak na ispit neophodno je predati projekat (prijava ispita i kolokvijumi su takode preduslovi za izlazak na ispit).
Nakon isteka roka predati projektni zadaci se brisu, pa u slucaju ponovnog izlaska na ispit potrebno je ponovo postaviti azurnu verziju projektnog zadataka.

Predaja projekta

Nepostovanje pravila za predaju projekta povlaci negativne poene.